Virové onemocnění či viróza je choroba způsobená působením patogenních virů. Viry mohou napadat jak živočichy (včetně člověka) tak rostliny, některé napadají i bakterie.

Patogeneze a imunologie virových onemocnění

Při napadení organismu virem dochází k replikaci viru uvnitř buněk (intracelulární organismy). V případě cytopatogenních virů se hostitelské buňky mohou rozpadat, u necytopatogenních virů nedochází k odúmrtí buněk přímo pomnožením viru. U těchto virů jsou infikované buňky organismu likvidovány imunitním systémem hostitele. Přitom někdy paradoxně může dojít k poškození tkání vlastní imunitní reakcí hostitele. V imunitě proti virům hrají nejvýznamnější roli NK buňky, cytotoxické Tc lymfocyty, protilátky a interferony.

Příklady význámných virových onemocnění

Člověk

Psi

Kočky

Přežvýkavci

Koně

  • Infekční anémie koní
  • Africký mor koní

Prasata

Ptáci

Ryby

  • Jarní virémie kaprů
  • Virová hemoragická septikémie pstruhů
  • Infekční nekróza pankreatu lososovitých ryb

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama