Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním. Mění se stav nemocného k realitě.

Rozdíl mezi psychózou a neurózou je, že psychóza je závažné onemocnění s organickými poruchami mozku, viditelná i na neurologickém vyšetření (CT mozku, EEG ..), kdežto neuróza je pouze stav neohrožující náš život, pouze ho ztěžuje, bez organických poruch mozku.

Psychózy jsou často provázeny abnormálními biochemickými pochody v mozku a zdá se, že u části postižených se na vzniku onemocnění podílejí genetické předpoklady. Psychotické projevy však mohou být způsobeny také jinými chorobami, např. poruchami látkové výměny nebo nádorem na mozku a účinkem některých léků, drog nebo alkoholu.

Z biochemických teorií se zdá nejpravděpodobnější (zejména s ohledem na působení antipsychotik) dopaminová teorie, kdy se předpokládá, že tonická komponenta (převážně extrasynaptická) tvorby dopaminu je snížená, naopak fázický přenos (synaptický) je zvýšen. Z dalších teorií se uvažuje o vlivu serotoninu (serotoninové dráhy působí inhibičně na dopaminový systém), dále vliv excitačních aminokyselin (glutamát a aspartát) - kdy např. hypofunkce NMDA (N-methyl-D-aspartátových) receptorů vyvolává stavy podobné schizofrenii - toto způsobuje např. droga PCP.

Charakteristická je porucha vnímání - halucinace typicky sluchové - slyší hlasy, které přikazují, pomlouvají či rozmlouvají mezi sebou, dále bludy - typicky paranoidní, kdy daný člověk má pocit, že je sledován, odposloucháván, pronásledován apod. Mohou být poruchy emotivity, kdy se zase např. směje inadekvátně situaci, mohou se vyskytnout tzv. katatonní příznaky - kdy se dlouho nehýbe, strnule zůstává v určitých polohách nebo naopak je výrazně neklidný, agresivní a ohrožuje své okolí či sebe.

Existuje více nemocí u kterých jsou psychotické prožitky. Asi nejznámější je schizofrenie, ale může se vyskytnout při užívání alkoholu či drog (typicky stimulancia - pervitin či kokain), dále u demencí, či úrazů, kde je příčina postižení mozku, přechodně bývají po operacích. Psychotické prožitky mohou být u těžkých mánií či depresivních stavů. V těchto případech se ale projevy trochu liší od předešlých.

U schizofrenie se předpokládá polygenní dědičnost spolu s vlivem prostředí. K vnějším vlivům patří - podvýživa matky v 1. trimestru, chřipkové onemocnění matky ve 2. trimestru, hyperprotektivní rodiče, nebo naopak odmítavý vztah rodičů k dítěti, dále např. stresující události v životě (ztráta zaměstnání, těhotenství a porod, rozvod, svatba apod.)

Psychóza:

  • znamená změny osobnostní struktury
  • realita vnímána odlišně
  • nemocný je přesvědčen, že je zdráv, to jak on vnímá svět je podle něj normální (kromě maniodepresivní psychózy, kdy si pacient uvědomuje svůj stav)
  • biochemické změny v mozku, způsobeny zpravidla genetickými vlivy, nebo vlivy vrozenými či vlivem prodělaných chorob, otravami, úrazy
  • schizofrenie: odlišné vnímání reality, halucinace nebo bludy (blud je myšlenková halucinace), závažné, nevyléčitelné
  • paranoia
  • Korsakovova psychóza: poškození osobnosti alkoholem, halucinace
  • K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

    Reklama