Povstání je forma boje proti vládnoucí vrstvě, či proti okupující armádě, kterého se účastí z pravidla větší část obyvatelstva. Boj může probíhat jak pomocí zbraní, tak i pomocí pasivních prostředků jako jsou stávky, sabotáže, či nespolupráce s vládnoucí vrstvou.

Během povstání stojí proti sobě často nesourodé skupiny obyvatelstva, kdy na jedné straně jsou armádní, či vládní složky a na straně druhé revoltující civilisti, kteří jsou jen sporadicky vybaveni ukořistěným materiálem a většinou nedisponují těžkou technikou.

Občasným rysem povstání je spontánnost, se kterou propuká, jelikož není za jistých podmínek přímo nikým řízeno, ale je to stav blízký k anarchii. Oproti tomu je druhá část povstání, u kterých se jedná o předem připravené akce, jenž mají za cíl organizované převzetí moci jinou skupinou. V takovýchto případech se používají termíny puč a revoluce v závislosti na způsobu převzetí vlády.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama