Revoluce (z lat. revolvere - převracet) je lidové povstání, jehož součástí je mimoprávní akce mas, kterou se usiluje o změnu politického systému, nikoli jen vládnoucí elity.

Kromě revolucí politických mohou být jako revoluce označeny zásadní změny i v jiném oboru, příkladem může být třeba průmyslová revoluce v 19. století.

Politická revoluce

Pod pojmem revoluce je nejčastěji myšlena právě revoluce politická.

V případě, že nejde o lidové povstání tak se jedná o puč, který je charakteristický tím, že jej provádějí zpravidla úzké skupiny lidí a nedochází při nich k vystoupení mas.

Součástí revoluce bývá zpravidla rozsáhlejší společenská změna, která se netýká jen výměny vládnoucích elit, ale i celkovou změnu společenského uspořádání. Velké revoluce jsou většinou spojeny s masovým násilím a chaosem, kdy na čas prakticky přestává platit právní řád.

Národně osvobozovací revoluce

Je zvláštním případem revoluce politické. Jedná se o násilné prosazení práva na sebeurčení národa jehož cílem je vznik nezávislého národního státu.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama