Puč je násilné svržení vlády a diktátorské převzetí moci ve státě, nebo pokus o ně. Pučisté mohou být vysocí příslušníci armády, vůdci paramilitárních organizací nebo i skupin, které již dosáhly legitimní moci.

Pučisté, pokud úspěšní, se zpravidla zmocní exekutivy a podřídí jí pak legislativu, judikativu a politiku země.

Původ je ve švýcarsko-německém slově Putsch (česky prásk), odkud přešlo do jiných jazyků (jako i anglicky the putsch, francouzsky le putsch), jako označení lidových povstání ve Švýcarsku proti industrializaci počátkem 19. století – jako Curyšský puč 1839, Usterská bouře 1832 proti strojům.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama