Slovem sabotáž označujeme lidskou činnost zvanou záškodnictví, cizím slovem sabotování. Jedná se o podvratnou diverzní činnost, jež zpravidla spočívá v úmyslném a vždy důsledně utajeném poškozování různých důležitých předmětů denní potřeby nebo v narušování funkčnosti nějakého důležitého technického systému. Technika sabotáže se používá zejména v době prudkých společenských konfliktů typu válek, povstání, odboje proti okupační moci apod. Lidé provádějící sabotáže bývají označování slovem sabotéři respektive záškodníci (nikoliv škodiči), popřípadě i diverzanti, v současné době také jako teroristé. Často se touto činností zabývají partyzáni, tajné odbojové organizace, námořní piráti, teroristé, speciálně vycvičené diverzní vojenské skupiny atd. apod. Správně provedená sabotáž pak může vést i k úplnému zničení respektive k totální destrukci příslušného technického díla či předmětu.

Vzhledem k povaze této činnosti bývá tato téměř vždy velmi důsledně utajována a obvykle podléhá přísné konspiraci. Dopadeným sabotérům vždy hrozily i nadále hrozí přísné tresty včetně trestů nejvyšších (doživotní vězení, trest smrti).

Způsoby nahlížení na sabotáže a sabotéry

Sabotáž a sabotéři se dají (subjektivně) hodnotit různě – v dobách války mohou být diverzanti a partyzáni vnímáni jako hrdinové; na opačné straně sabotáž uskutečněná pro sledování vlastních cílů (politická, v obchodu, ve sportu) je obecně hodnocena jako nemorální (nesportovní) a vedle morálního odsouzení za něj hrozí i vysoké tresty.

Motivy pro sabotáž

 • jedna z nekonvenčních taktik válčení (speciální jednotky armády nebo partyzáni v guerillové válce)
 • boj o politickou moc
 • konkurenční boj (průmyslová sabotáž)
 • nekalá soutěž (buď v podnikání nebo ve sportu)
 • snaha o prosazení politických, náboženských či jiných cílů (v tomto ohledu se shoduje s motivy terorismu)
 • vyřizování si účtů, nenávist, pomsta, oslabení nebo eliminace soupeře pro vlastní prospěch…

Současnost

V současné době s rozvojem světového terorismu je prevenci sabotáží a záškodnictví věnována opět zvýšená pozornost. Nedávné opakované pokusy o úmyslné poškození železničních kolejí i v České republice jsou toho důkazem a varovným imperativem platným pro celou společnost. Sabotáž může být i prostředkem politického boje vedeného nedemokratickými prostředky (tzv. politická sabotáž).

Příklady záškodnické činnosti

 • vytrhávání železničních kolejí partyzány (např. během Druhé světové války)
 • přerušování telefonních či telegrafních vedení (např. během Druhé světové války)
 • úmyslná výroba nefunkčních granátů a leteckých pum nebo záměrně slabých a nedokonalých barikád (v obou světových válkách)
 • otravování studní, znehodnocování zdrojů pitné vody apod.
 • vyhození do povětří dopravní stavby (např. železničního mostu)
 • potopení lodě náložemi (kupř. pomocí útoku žabích mužů, miniponorek apod.)
 • poškození stroje soupeře před závodem jiným závodníkem

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama