Je stav, kdy se občané určitého území bouří až revoltují proti určitému jevu (například státní správě, organizaci, firmě atd.). Během nepokojů dochází často k ničení cizího majetku, k tvrdým střetům s pořádkovými silami, či k útokům na symboly moci. Stav občanské neposlušnosti je živelná událost, která není zpravidla nikým přímo řízena. Spadají sem bojkoty, demonstrace a v širším pojetí i ozbrojená povstání a revoluce.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama