Bojkot je nátlakový prostředek zájmových skupin pro prosazování svých zájmů. Má zpravidla formu odmítání, zřídka i násilné přerušení nějaké akce (projevu politika, olympijského ohně, atp.) anebo odmítání toho, co je bojkotováno. Aby jeho účinek byl co nejvyšší, je potřeba, aby se do něj zapojilo co nejvíce lidí.

Jeho účinek bývá střední až téměř žádný, podle okolností. Samotné bojkotování výrobku nebo služby, až tak efektivní není, a tak velkou roli hraje názor veřejnosti a medializace.

Známé je např. tzv. "Bostonské pití čaje", při němž byl všechen francouzský čaj, dovážený do Ameriky, naházen do moře.

S určitými byť nepřímými formami bojkotu se setkáváme každodenně. Příkladem jest odmítání masa jako pokrmu (vegetariánství) nebo odmítání zboží z Číny, určitého druhu piva, atp.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama