Horečka dengue [denge] je onemocnění rozšířené v tropickém pásmu a Africe.

Onemocnění je vyvoláno infekcí arboviry Skupina B, nejčastěji typ 1 a 2. Jedná se celkem o šest druhů virů.

Inkubační doba je 5-7 dní. Symptomy jsou vysoká horečka a silné bolesti celého těla ("horečka zlomených kostí") a hlavy. Ve 3. dnu horečky se objevuje spalničkám podobná vyrážka.

Šíří ho komáři druhu Ades aegypti, resp. čeledi Culicinae. Samec může být nositelem nákazy do konce života. Jako hostitelé také slouží některé durhy savců žijících na stromech.

Proti onemocnění neexistuje v současné době žádná účinná vakcína. Případné očkování s sebou nese další riziko těžkých případů onemocnění u osob, které byly virem již dříve nakaženy.

Horečka dengue se začala objevovat krátce po úspěšném potlačování žluté zimnice.

Horečka dengue má nízkou úmrtnost - 4 mrtví na 10 000 nakažených.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama