Riziko je původně cizí slovo znamenající určité nebezpečí a vysokou pravděpodobnost nezdaru.

Jde o situaci, kdy ten, kdo se rozhoduje, zná všechny možné důsledky svého rozhodnutí a je schopen určit pravděpodobnost každého tohoto rozhodnutí. Důsledky musí být vzájemně nezávislé a součet jejich pravděpodobnosti je za daných předpokladů roven jedné.

Vztah k riziku

Podle ochoty jedince podstupovat riziko je možné členit jednotlivé přístupy k riziku.

Averze k riziku

Člověk požaduje poměrně vysokou pravděpodobnost možného výsledku riskantní alternativy. Při averzi k riziku bývá preferován jistý výsledek před rizikem se stejným nebo o něco vyšším očekávaným výsledkem. Jde o nejčastější přístup k riziku.

Vyhledávání rizika

Člověk je ochoten podstoupit riziko relativně malé pravděpodobnosti nejvyššího možného výsledku riskantní alternativy. Tento přístup přináší největší zisky, ale také nejvyšší ztráty v případě neúspěchu.

Neutrální vztah k riziku

Člověk je nerozhodný, zda zvolit jistotu nebo rizikovou alternativu při shodném výsledku.

viz. také: přírodní ohrožení a rizika

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama