Verrucomicrobia je malý kmen gramnegativních bakterií, který nemá zcela ustálenou systematiku. Zatímco dříve se k němu řadil jen jeden řád, Verrucomicrobiales (v rámci třídy Verrucomicrobieae), studie z rodu 2007 navrhuje nové řády, Opitutales a Puniceicoccales (oba v rámci nové třídy Opitutae). Dále jsou nové druhy a jiné taxonomické jednotky popisovány. Některé vědecké portály se stále drží původní systematiky a nové řády nezmiňují.

Verrucomicrobia jsou izolovány z sladké vody, půdy a lidské stolice. Další jsou ektosymbionti prvoků či endosymbionti hlístic (Nematoda). Zdá se, že jsou poměrně hojní. Sesterskými kmeny jsou chlamydie (Chmalydiae) a navrhovaného kmene Lentisphaerae. Podle Cavalier-Smithe jsou Verrucomicrobia v rámci vývojové větve Planctobacteria (a ta dále v Gracilicutes).

Mezi známější rody patří Verrucomicrobium a Prosthecobacter a mnoho nedávno popsaných rodů (Akkermansia, Rubritalea, Opitutus, Alterococcus, Puniceicoccus, Pelagicoccus, Coraliomargarita, Cerasiococcus, …)

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama