Chlamydie (Chlamydiae) jsou nepohyblivé bakterie, které parazitují uvnitř eukaryotickéch buněk. Někdy žijí v hostitelích aniž by způsobily potíže, a tak se předpokládá, že jsou jejich hostitelé v podstatě přirozenými rezervoáry, patří však také mezi původce onemocnění lidí i zvířat.

Chlamydie mohou být stejně velké či menší než viry, a tak s nimi byly dříve i zaměňovány. Mají kulovitý tvar a v závislosti na stadiu vývojového cyklu dosahují velikosti 0,2 - 1,5 μm. Nemohou být kultivovány v bakteriálním živném médiu, pouze na buněčné kultuře.

Přehled chlamydií

 • rod Chlamydia
  • Chlamydia trachomatis
  • Chlamydia suis
  • Chlamydia muridarum
 • rod Chlamydophila
  • Chlamydophila abortus
  • Chlamydophila psittaci
  • Chlamydophila caviae
  • Chlamydophila felis
  • Chlamydophila pecorum
  • Chlamydophila pneumoniae

Chlamydie vývojový cyklus

Chlamydie mají specifický vývojový cyklus, při kterém dochází ke střídání dvou forem - klidových elementárních tělísek, které mohou přežívat mimo hostitelskou buňku a jsou infekční, a vegetativních iniciálních tělísek, které se uvnitř buňky dělí. Elementární tělíska jsou velmi malá, 0,2-0,4 μm a mají několikavrstevnou buněčnou stěnu. Cyklus začíná fagocytózou elementárních tělísek buňkou. Uvnitř buňky, v cytoplasmatickém váčku, který vznikl z cytoplasmatické membrány, se přeměňují na tělíska intermediární a dále na iniciální tělíska, která jsou velká až 1,5 μm, mají tenkou stěnu a množí se příčným dělením. Cyklus končí přeměnou iniciálních tělísek na elementární, protržením cytoplasmatického obalu a uvolněním infekčního stadia. Celý cyklus trvá asi 48 hodin.

Onemocnění

Onemocnění způsobené chlamydiemi se označuje jako chlamydióza. Pro člověka je patogenní Chlamydia trachomatis, která způsobuje pohlavní onemocnění, ale také zánět spojivek = trachom, dále Chlamydophila pneumoniae, která způsobuje typ pneumonie a Chlamydophila psittaci která způsobuje onemocnění hlavně ptáků, psittakózu.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama