Firmicutes (z latiny: firmus-silný a cutis-kůže, resp. buněčná stěna) je kmen bakterií, z nichž je většina grampozitivních a jen několik zástupců, jako je např. Mycoplasma, postrádá buněčnou stěnu. Některé mohou mít gramnegativní reakci (Megasphaera, Pectinatus, Selenomonas, Zymophilus), ale to je způsobeno vnější pórovitou membránou navíc. Původně oddělení Firmicutes zahrnovalo všechny grampozitivní bakterie, ale dnes se k nim neřadí aktinobakterie. Firmicutes mají kulaté buňky (koky) nebo tyčinky.

Mnoho Firmicutes produkuje endospory, které jsou odolné k vyschnutí a mohou přežít extrémní podmínky. Nachází se v rozličných prostředích a některé z nich jsou patogeny. Tzv. heliobakterie dokonce ovládají proces fotosyntézy. Některé se nachází i v střevě, a tvrdí se o nich, že mají vliv na obezitu.

Dělení bakterií firmicutes

Skupina je tradičně dělena na Clostridia (klostridie), jež jsou anaerobní, Bacilli, které jsou obligátní či fakultativně aerobní, třetí skupinou jsou Mollicutes. Zdá se, že první dvě skupiny jsou parafyletické či polyfyletické.

Dnes známe více než 274 rodů, níže je několik nejvýznamnějších:

 • Bacilli (bacili)
  • řád Bacillales
   • Bacillus
   • Listeria
   • Staphylococcus
  • řád Lactobacillales
   • Enterococcus
   • Lactobacillus
   • Lactococcus
   • Leuconostoc
   • Pediococcus
   • Streptococcus
 • Clostridia (klostridie)
  • Acetobacterium
  • Clostridium
  • Eubacterium
  • Heliobacterium
  • Heliospirillum
  • Pectinatus
  • Sporomusa
 • Mollicutes
  • Mycoplasma
  • Spiroplasma
  • Ureaplasma
  • Erysipelothrix

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama