Aktinobakterie (Actinobacteria) nebo také aktinomycety je významný kmen grampozitivních bakterií. Patří k nejběžnějším zástupcům mikrobiálního života v půdě. Hrají důležitou roli v rozkladu organických látek (celulóza, chitin) a proto jsou součástí koloběhu uhlíku v přírodě a tvorby humusu.

Některé aktinomycety mohou způsobovat i onemocnění (Mycobacterium, Corynebacterium, Nocardia, Rhodococcus, Streptomyces), u některých (zejména Streptomyces) naopak bylo objeveno mnoho přírodních antibiotik (aktinomycin). U rodu Frankia je známá schopnost vázat dusík.

Některé aktinomycety tvoří vláknité kolonie, které připomínají mycelium hub. Proto byly dříve aktinobakterie řazeny k houbám. Většina aktinomycet je aerobních.

Významné rody Aktinobakterií

  • Actinomyces
  • Arthrobacter
  • Corynebacterium
  • Frankia
  • Micrococcus
  • Micromonospora
  • Mycobacterium
  • Nocardia
  • Propionibacterium
  • Streptomyces

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama