Epidemie

Epidemie (resp. epidemický výskyt choroby) představuje větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních souvislostech.

Rozlišujeme epidemie explozívní s náhlým prudkým nárůstem případů, krátkým trváním a rychlým odezněním, které jsou typické pro nemoci s krátkou inkubační dobou (salmonelóza) a epidemie kontaktní s pomalým vzestupem případů, dlouhým průběhem nemoci a dlouhodobým přetrváváním epidemie, které jsou typické pro nemoci s dlouhou inkubační dobou (hepatitida, AIDS). Zmíněné typy jsou ovšem pouze teoretické ideální modely, existují i epidemie, které se nacházejí někde mezi a nedají se jednoznačně zařadit ani do jedné skupiny.

Pandemie

Pandemie je epidemie, která však postihuje mnohonásobně více lidí, epidemie širšího rozsahu – bývá více zhoubná a nebezpečná. V nedávné době média zpopularizovaly hrozbu pandemie ptačí chřipky, která by mohla hrozit z Asie nebo i pandemii normální chřipky - to v případě, že by došlo k závažnější mutaci některého z chřipkových virů.

V minulosti se jednalo i další pandemie, kupř. moru, cholery, neštovic, záškrtu, černého kašle, chřipky, dětské obrny a dalších chorob.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama