Herald of Free Enterprise byl britský trajekt, při jehož havárii dne 6. března 1987 zahynulo 193 cestujících.

Herald of Free Enterprise byl britský trajekt, při jehož havárii dne 6. března 1987 zahynulo 193 cestujících.

Trajekt pro 1300 cestujících o výtlaku 8000 t postavila v roce 1980 německá firma Schichau-Unterweser AG. Plavidlo bylo 131,91 m dlouhé, 23,19 m široké a ponor činil 5,72 m. Dokázalo vyvinout rychlost 22 uzlů (40 km/h).

Průběh havárie Herald of Free Enterprise

Loď vyplula v 18:05 (UTC) z belgického přístavu Zeebrungee na cestu do Doveru. Na palubě bylo 80 členů posádky a 459 cestujících. Dále loď vezla 81 automobilů, 3 autobusy a 47 kamiónů.

Ve spěchu posádka nezabezpečila řádně náklad a loď nenabrala předepsané množství vodní přítěže. Navíc námořník zodpovědný za zavírání vjezdových vrat usnul ve své kajutě, aniž na jejich zavření dohlédl.

Po manévrech začala loď nabírat rychlost a v 18:26 opustila přístav. Po 90 sekundách, pouhých 90 m od pobřeží při rychlosti 33 km/h, vnikla nezavřenými vraty dovnitř voda. Porušila se stabilita lodi. Nezajištěný náklad se sesul na stranu a loď se převrátila na bok. Jen díky tomu, že v místě převrácení bylo pod vodou písečné návrší, nedošlo k jejímu úplnému potopení. Podle svědků se vše událo během několika okamžiků.

Jen díky tomu, že se katastrofa stala blízko u pobřeží, se podařilo většinu cestujících zachránit.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama