Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma vlády (státu). Státní moc je neomezeně ovládána diktátorem nebo skupinou.

Totalita

Totalita (totalitní režim, totalitární režim, totalitní diktatura) je forma diktatury, ve které se stát snaží ovládat jedince nejen politicky, ale ovlivňovat i další sféry jeho života, především soukromou. Jedinec je podřízen společnosti (státu) a ztrácí veškerou svobodu činnosti. Stát se snaží ovládat jedince již od mládí pomocí různých mládežnických organizací (Hitlerjugend, Pionýr…). V dospělosti je člověk pod neustálým dohledem místních představitelů vládnoucí moci (různých orgánů strany). Totalitní stát používá tajnou policii. Tato represivní složka je určena k boji proti skutečným či domnělým odpůrcům režimu a má široké nástroje k sledování člověka. Tajná policie má často svá vězení či mučírny, kde je (často domnělý) provinilec trestán a vyslýchán.

V tomto typu státu spolupracují všechny tři moci (zákonodárná, výkonná, soudní) na potírání kritiků režimu. Odpůrci prosedí ohromnou dobu ve vězení a jejich rodiny jsou často perzekvovány. Tito lidé, kteří vědomě a úmyslně bojují proti režimu (např. tiskem nelegálních novin) bývají označováni jako disidenti. Tento aparát byl nejvíce činný v nacistickém Německu, SSSR a komunistických státech (hlavně v 50. letech) či fašistických diktaturách v Jižní Americe.

I dnes se ovšem dají najít příklady států, které se dají označit za více či méně totalitní. Mezi ně patří Čína, Myanmar, Kuba, Bělorusko, Severní Korea či různé arabské (Saúdská Arábie, Sýrie…) či africké (Egypt, Libye…) státy.

Totalitní státy se neslučují s hodnotami a principy demokracie, a proto jsou často kritizovány a ostrakizovány hlavně USA a EU (Bělorusko, Kuba…). Toto ovšem neplatí vždy a tyto státy se někdy právě naopak těší přízni západních států (Saúdská Arábie, Egypt…). Tento princip je ovšem často kritizován.

Historie diktatury

Původem pojem diktatury pochází ze starověkého Říma, kde v případě mimořádných situací byl na půl roku senátem volen diktátor s neomezenými pravomocemi.

Antické diktatury v Římě

 • Sulova diktatura
 • Pompejova diktatura
 • Caesarova diktatura

Diktatury v novověku

 • Napoleon Bonaparte (Francie)
 • Ludvík Bonaparte (Francie)

Moderní doba (20. století)

Evropa

 • Německo od roku 1933 do roku 1945 nacistická totalitní diktatura v čele s Adolfem Hitlerem
 • Itálie od roku 1922 do roku 1945 fašistická diktatura v čele s Benito Mussolinim
 • Portugalsko Salazarova vojenská diktatura
 • Španělsko Francova diktatura
 • komunismus
  • Sovětský svaz od roku 1922 do roku 1993 (Rusko od roku 1917)
  • Československo od roku 1948 do roku 1989

Jižní Amerika

 • Chile (1973 - 1990), diktátor: Augusto Pinochet
 • Kuba 1959-, diktátor: Fidel Castro
 • Haiti 1964-1986, diktátor: François Duvalier, poté Jean-Claude Duvalier
 • Nikaragua (1936-79)

Afrika

 • Středoafrická republika, diktátor: Jean-Bédel Bokassa (1966-79)
 • Uganda, diktátor Idi Amin (1971-79)

Asie

 • Čína (od roku 1948)
 • Indonésie, Suharto (1967-98)
 • Severní Korea (od roku 1949)
 • Írán, diktatura islámistických fundamentalistů

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama