Dictyoglomi je kmen bakterií tvořený jen jedním známým druhem, Dictyoglomus thermophilum. Je to gramnegativní extrémně termofilní (70°C), striktně anaerobní a chemoorganotrofní bakterie, které nesporuluje. Buňky, které tvoří vlákna dlouhá 5-25 μm, jsou nepohyblivé.

Zajímavostí je, že tento druh tvoří enzym xylanázu, která je schopná rozložit xylan (heteropolymer cukru xylóza). Tento poznatek by se mohl uplatnit v papírenském průmyslu (konkrétně v bělení papíru).

Dictyoglomus byl izolován jak z prostředí vytvořených člověkem, tak z novozélanských horkých pramenech.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama