Deinococcus-Thermus (nebo také Deinococci, Hadobacteria) je malý kmen bakterií, k němuž řadíme extrémofilní kokovité druhy. V rámci něho se rozlišují dvě skupiny, Deinococcales a Thermales. Tyto bakterie sice jsou grampozitivní, ale mají druhou membránu, která jim tak propůjčuje strukturu podobnou bakteriím gramnegativním.

Deinococcales

Deinococcales zahrnují pouze jeden rod, Deinococcus. Několik z druhů tohoto rodu je známo tím, že vydrží silnou radiaci. Deinococcus radiodurans přežije i desetitisícinásobnou dávku radioaktivity, než člověk. Uvažuje se o jejím použití v odstraňování jaderného odpadu. Mimoto také přežijí pohyb ve vesmíru, kde panuje chlad a vakuum.

Thermales

Thermales zahrnuje některé rody rezistentní k vysoké teplotě. Thermus aquaticus byl důležitý při vývoji polymerázové řetězové reakce, jedné ze základních genetických metod.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama