Chrysiogenetes je kmen bakterií, do něhož se řadí jen jediný druh, Chrysiogenes arsenatis. Tato bakterie má unikátní životní styl i biochemické vlastnosti. Její respirace totiž probíhá (namísto s kyslíkem) díky arseničnanům, oxidované formě arsenu. Arzeničnany jsou díky enzymu arsenát reduktáze redukovány na arsenitany. Jako donoru elektronů používá acetát. Tato bakterie je výjimečná právě tím, že využívá arsen, který je pro většinu organismů toxický. Proto může Chrysiogenes růst i v oblastech, zamořených arsenem.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama