Aquificae je menší kmen gramnegativních bakterií, jehož zástupci se vyskytují v tvrdých podmínkách, jako jsou vřídla, sirné nádrže či hlubokomořské komíny (prostředí jinak typické pro archea). V horkých pramenech je to dominantní skupina bakterií. Typovým rodem je Aquifex.

Aquificae jsou autotrofové, konkrétně chemolitoautotrofové. Energii získávají oxidací vodíku.

Rody Aquificae

Do kmene Aquificae můžeme řadit např. tyto rody:

  • Aquifex
  • Calderobacterium
  • Hydrogenobacter
  • Thermocrinis

Fylogeneze a evoluční původ tohoto kmene je však stále nejistý. Podle Cavalier-Smithe jsou ve skutečnosti jednou ze skupin uvnitř proteobakterií.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama