Poslední soud

Soudný den je většinou významných náboženských tradic považován za soud či rozsudek nad osudy lidských duší vynesený božstvem a bývá svázán s myšlenkou Nového světa nebo začátku.

Soudný den je zmiňován v eschatologii mnoha náboženství.

Synonyma a související výrazy

 • Den posledního soudu, Poslední soud, Poslední dny (Křesťanská tradice)
 • Konec všech dnů, Armagedon (Židovská tradice)
 • Den soudu (Islámská tradice)

Citáty

Křesťanství

Poslední soud je v křesťanství soud nad lidmi, když nastane konec světa. Pak by měl být každý člověk zvlášť souzen podle svého jednání na světě a dostane se buď do nebe nebo do pekla. Janovo zjevení bylo inspirací pro mnoho uměleckých děl.

 • 12 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
 • 13 Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.
 • 14 Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.
 • 15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

– Bible Svatá, Kniha Zjevení 20,12-15

Křesťanství a židovství

 • V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.

– Kniha Izajáš 24,21

Islám

Velký význam Poslednímu soudu připisuje islám. V Koránu jsou muslimové nazýváni mj. „těmi, kteří věří v Poslední soud“.
 • 15 v ten den nezvratná dopadne
 • 16 a nebe se rozpoltí a bude zející toho dne
 • 17 a stát budou andělé na krajích jeho; v ten den osm jich nad sebou ponese trůn Pána tvého.
 • 18 V ten den předvedeni budete a nezůstane u vás skryto nic tajného.

– Svatý Korán, Súry 69,15-18

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama