Sluneční erupce je termín užívaný pro prudký výbuch na povrchu hvězdy (Slunce).

Jde o časově krátký výron záření a plazmatu z hvězdy, která může zasáhnout směrem obíhající planetu. Přímý zásah sluneční erupcí by měla za následek zničení ozónové vrstvy, což by mělo za následek dopad smrtícího záření na zemský povrch a uhynutí většiny povrchových druhů. Slabší zásah by měl za následek vyřazení telekomunikačních družic a zničení elektrických rozvodů na povrchu planety.

Energie erupce jsou obrovské a odpovídají výbuchům milionům vodíkových bomb. Ohřívají plasmu na desítky milionů stupňů Kelvina a urychlují elektrony, protony a těžší ionty na rychlost blízkou rychlosti světla, čímž dochází k elektromagnetickému záření napříč spektru.

Většina erupcí je pozorována v aktivních oblastech kolem slunečních skvrn.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama