Sesuv či svahový pohyb se rozumí pohyb hornin a zemin po svahu do nižší nadmořské výšky. Existují různé druhy pohybů - řícení, opadávání, sesouvání, tečení, ploužení či jejich kombinace. Podle druhu materiálu rozlišujeme skalní horniny, zeminy, bahno, suť a jejich kombinace. Nejnižší rychlosti pohybů jsou mm/rok, nejvyšší m/sekundu.

Sesuv je geologický proces, během kterého se vlivem gravitačního působení dostává do pohybu horninový materiál ,který klouže po spádnici do míst s nižší nadmořskou výškou. Během cesty smetává proud všechno, co mu stojí v cestě. Nejčastěji vznikají sesuvy v místech, kde je nestabilní podloží, které vlivem deště, či mrazu dostává impulz k pohybu. Následky sesuvu jsou lokální, ale o to více zničující, jelikož naprosto devastují oblasti, kudy proud postupoval.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama