Přírodní ohrožení (anglicky natural hazard) je přírodní (přirozený) jev, který může probíhat v blízkosti lidí, jejich majetku nebo činností a může způsobit neštěstí. Přírodní ohrožení jsou způsobena biologickými, geologickými, hydrologickými nebo meteorologickými podmínkami nebo procesy v přírodním prostředí. Kvantitativně vyjádřeno se jedná o pravděpodobnost, že určitá hrozba (nebezpečí) o určité velikosti vznikne v určitém časovém období na určitém místě.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama