Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou psychické onemocnění, řadíme zde anorexii (úmyslné snižování váhy které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy) a záchvatové přejídání (přejídání zaviněné stresem). Často se může stát že se tyto nemoci střídají např. přejezení=>zvracení=>hladovka=>přejezení. Lidé často popisují PPP jako bludný kruh nebo kolotoč.

Poruchy příjmu potravy věkové hranice

Poruchami příjmu potravy může trpět opravdu každý mladí i staří, ženy i muži, bohatí i chudí. Dokonce i věkové hranice začátku onemocnění jsou velice rozmanité. PPP nejčastěji trpí dívky v období puberty, ale vyskytují se i případy, kdy onemocní lidé ve 40. Lidé kteří jsou perfekcionisté často nemoci propadnou ve snaze být dokonalí.

Délka nemoci poruch příjmu potravy

Tato onemocnění můžou být velice rozmanité, u každého se projevují trochu jinak. PPP je dlouhá nemoc může trvat rok ale taky deset let nebo celý život. Lidé trpící PPP mají většinou období kdy jsou skoro úplně vyléčení, ale potom stačí nějaká drobnost a nemoc je zpátky. Jen polovina se vyléčí úplně. S druhou polovinou nemocných se tato nemoc táhne po celý život.

Příčiny poruch příjmu potravy

Příčiny PPP nejsou přesně stanoveny, odborníkům se zatím nepodařilo zjistit přesné důvody. Nejčastějším spouštěcím faktorem je nespokojenost s vlastním tělem v období dospívání a ze všech směrů působící ideál krásy.

Poruchy příjmu potravy rizika

PPP ovšem nepostihují jen psychiku. Nemocní jsou na tom obvykle velice špatně i po fyzické stránce. Lidé trpící PPP často považují nemoc za závažnou a zrádnou právě proto, že postihuje jak tělo tak duši.

Psychické problémy: deprese, výčitky, podrážděnost, nesoustředěnost, závratě, nízký tlak, strach z tloustnutí, uzavření do sebe, ztráta zájmu o okolí, únava, selhání srdce aj.

Fyzické problémy: řídnutí kostí, zvýšená kazivost zubů, ztráta menstruace a pozdější problémy s plodností, snadný vznik modřin, dehydratace aj.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama