ohňová bouře

Jako ohňová bouře se označuje komínový efekt při požárech o velké, souvislé ploše ohně, při kterém vzniká velké množství tepla a ohřátý vzduch letící nahoru způsobuje silné sání čerstvého vzduchu. Tím vzniká kladná zpětná vazba – přísun čerstvého vzduchu zesiluje intenzitu ohně a ten zase zesiluje přísun čerstvého vzduchu. Výsledkem je silný vítr, který ztěžuje nebo dokonce znemožňuje obětem od ohně prchnout. V epicentru se může teplota vyšplhat až na 2000 °C. Při této teplotě hoří např. živičné povrchy vozovek nebo se taví sklo.

Ohňová bouře může vnizknout např. při rozsáhlém požáru lesa nebo po mohutném bombardování či zásahu termonukleární bomby.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama