Insomnie (nespavost) je porucha spánku, při níž jedinec nemůže usnout nebo se v spánku často probouzí. Má několik typů, z nichž např. Paradoxní insomnie, je porucha spánku způsobená bdělostí v nevhodnou dobu (záměna dne a noci). Insomniak je člověk trpící insomnií. Hlavní příčinou je stres, dále nedostatek pohybu a nesprávné užívání léků. Vědci prokázali, že tito lidé spí ve skutečnosti více než si myslí, ale budí se častěji než zdraví lidé. Léčba zahrnuje snížení stresu, zvýšení pohybové aktivity, vytvoření pravidelného spánkového režimu a zákaz pití kávy pozdě večer. Teprve poté je nutné léčbu řešit medikamenty.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama