Montblanský tunel je tunelem vedoucí pod horou Mont Blanc a spojující Italské město Valle d' Aostaa Francouzské Chamonix ve kterém došlo dne 24. března 1999 ke katastrofě.

Stavba tunelu byla zahájena v roce 1954 a dokončena v roce 1967. Tunel je dlouhý 11 600 metrů, šíře vozovky je 7 metrů.

Hromadné neštěstí

Dne 24. března 1999, došlo ke katastrofě. Kamion vezoucí margarín a mouku začal hořet. Řidič kamionu si nevšiml kouře, který vystupoval z jeho vozidla. Ačkoli nebyl náklad vozidla považován za hořlavý, ukázalo se, že jde naopak o velmi nebezpečnou hořlavinu. Tunelem se začal šířit hustý kouř. Řidiči jedoucí z Italské strany z tunelu vycouvali. Řidiči jedoucí z Francouzské strany již nemohli nastartovat vozidla, vzhledem k nedostatku kyslíku po zásahu kouřem.

Záchranná akce

Tunel měl dvě odloučená záchranná a řídicí pracoviště a jedním ze zabezpečovacích zařízení bylo také řízení ventilace tunelu. Zde došlo k prvním dvou chybám:

  1. Zásah prováděli pouze Francouzské záchranné sbory, Italské o neštěstí nevěděly.
  2. Došlo k pochybení pracovníka majícího na starost obsluhu ventilace. Zatímco měl zapnout odsávání, aby se z tunelu dostal kouř pryč, začal do tunelu tlačit čerstvý vzduch, čímž došlo k šíření kouře po celé délce tunelu.

Hasiči neměli možnost vjet do tunelu vozidly, protože jim vzhledem k nedostatku kyslíku zhasínaly motory. Hasiči tedy postupovali do tunelu pěšky, vybaveni dýchacími přístroji, avšak vzhledem k nulové viditelnosti museli postupovat pouze podél zdí, aby neztratili orientaci. Mnoho hasičů zachránily také bezpečnostní výklenky ve stěnách tunelu, které jsou odděleny požární přepážkou a do kterých je vháněn čerstvý vzduch. 6 hasičů se zachánilo ve výklenku číslo 17, kde zůstali uvězněni cca. 7 hodin.

Následkem neštěstí zahynulo celkem 39 lidí i žen.

Tunel byl poté na tři roky uzavřen, došlo k reorganizaci záchranných složek, řídicí a záchranné pracoviště je pouze jedno. Došlo k vybavení hasičů novými technologiemi.

V dnešní době je tunel opět v provozu. Bezpečnostní opatření jsou (údajně) na vyšší úrovni.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama