Logický klam je tvrzení, porušující zásady logického důkazu. Protože u málokterého je to na první pohled zřetelné, bývají logické klamy oblíbenou součástí argumentace propagandy a manipulátorů.

Logické klamy a jejich různé druhy byly rozlišovány již Aristotelem.

Klamy spočívající v odvádění pozornosti

Falešné dilema

Falešné dilema vyvolává dojem, že existují pouze dvě (nebo tři či více) možností tam, kde jich je ve skutečnosti celá škála.

 • Kdo mě nepodporuje, je můj nepřítel.

Argument oslovující nevědomost (ad ignorantiam)

Tvrdí, že nedokazatelnost nějakého výroku znamená, že platí opak.

 • Nelze dokázat, že Bůh neexistuje, tudíž Bůh existuje.
 • Nelze dokázat, že Bůh existuje, tudíž Bůh neexistuje.

Šikmá plocha

Tvrdí, že zavedení opatření povede k ještě dalšímu, a to ve svém důsledku způsobí celý řetěz čím dál tím méně pravděpodobných následků, které způsobí totální katastrofu.

 • Když povolíme volné pobíhání psů po parcích, lidé si je budou bez košíků brát i do autobusů a za chvíli i na palubu letadel, a od toho už je jen krůček k tomu, aby pokousali pilota a způsobili leteckou katastrofu.

Sloučená otázka

Jedna otázka obsahující ve skutečnosti otázky dvě tak, že jakákoliv odpověď dostane reagujícího do nežádoucí situace. Oblíbené zejména u právníků.

 • Přestal jste už bít svoji ženu? ve skutečnosti obsahuje otázky dvě: Bil jste svoji ženu? a Přestal jste s tím už?

Úhybný manévr (falešná stopa)

Jedná se o odvedení pozornosti od meritu věci k podružnostem.

 • Podstatu klamu elegantně vystihuje známá anekdota: USA: Kolik je v SSSR průměrný plat kvalifikovaného dělníka? SSSR: A vy zase bijete černochy!
 • Manžel: Opravdu si nemůžeme dovolit norkový kožich. Pracuji dvanáct hodin denně a i tak máme sotva na nájem. Manželka: A na tu mladou servírku tehdy před deseti lety jsi peníze měl, co?!

Klamy oslovující emoce a další psychologické motivy

Argument klacku

Cíl klamu místo zdůvodnění přesvědčíme nepříjemnými důsledky, které vyvstanou, jestliže nebude souhlasit.

 • Jsem si jist, že se ve vašem podniku najde trocha peněz pro naši dobročinnou nadaci. (rozhlédnutí se kolem) Vypadá to u vás docela hořlavě. Stačilo by, aby někdo neopatrně upustil kanystr s benzínem, a celé by to tu lehlo popelem.

Argument vzbuzující soucit

Místo věcné argumentace se snaží působit na city.

 • Pracoval jsem na svém projektu celý týden. Když jej odmítnete, ztratí můj život smysl.

Argument poukazující na důsledky

Tvrdí, že z přesvědčení nebo teorie plynou (údajně) nepřijatelné důsledky, a z toho vyvozuje, že musí být mylná.

 • Lidé musí být nadřazeni zvířatům. Jaký by jinak byl smysl naší existence?

Kvalifikující jazyk

Spojuje žádoucí výrok s pozitivním označením a vyvolává dojem, že jeho odmítnutím se posluchač automaticky řadí do opačné skupiny.

 • Každá rozumná hospodyně ví, že bez MegaČistidla4000 je kuchyně k ničemu.
 • Hodné dítě na strýčka nedonáší.

Společenský apel

Zdůvodňuje myšlenku tím, že s ní ostatní souhlasí. To přitom nemá na její faktickou správnost žádný vliv.

 • Znárodnění je správné, protože ho podporuje 98% procent lidí.
 • Všechny děti ve třídě přece mají koloběžku/mobil!

Záměna předmětu

Útok na člověka či na lidský produkt (argumentum ad hominem)

Místo argumentace hodnotí jejího předkladatele.

 • To se dalo od recidivisty čekat.
 • Té práci se nedá věřit, napsal ji jen proto, aby ho nevyhodili ze školy.
 • Copak může být kouření nezdravé, když tolik doktorů kouří?
 • www.Inzerce.1x.cz a www.Penize.org jsou lživé, protože to jsou xenofobní weby.

Dovolávání se autority

Každé odvolání se na autoritu nemusí nezbytně být klamem. Klamem takové tvrzení je, pokud odkazovaná autorita je autoritou v jiném oboru, nebo pokud existuje autorita jiná, stejně důležitá, která tvrdí opak.

 • Policejní zásah proti CzechTeku byl oprávněný – říkala to Lucie Bílá.
 • Jak zjistil Dr. SlavnáAutoritaPlacenáTabákovouSpolečností, kouření cigaret může prodloužit život až o dvacet let.
 • Jak píše už Marx/Stalin/Klaus ..., ... (tvrzení odkazující v dogmatických systémech na určité autority je jen těžko napadnutelné, ať už říká cokoli - např. v ČSSR bylo za totality jen těžko napadnutelné tvrzení odvolávající se na klasiky marxismu-leninismu, ať už samotné tvrzení říkalo (takřka) cokoli)

Anonymní autorita

Klam se odvolává na nepojmenovaný, ale údajně dobře informovaný zdroj. Elegantní způsob šíření smyšlených faktů.

 • Jak uvedl dobře informovaný zdroj, ministr vnitra se v noci bojí a zalézá pod postel.
 • Experti zjistili, že George Bush je ve skutečnosti žena.
 • V poslední době se tvrdí, že tři nemusí být celé číslo.

Zdání klame

Vzhled řečníka, stejně jako záběr kamery v televizi nebo hudba v pozadí ovlivňuje, do jaké míry mu budou posluchači důvěřovat.

 • Upravenému muži ve vkusném obleku zabíraném z mírného podhledu a s příjemnou hudbou v pozadí televizní diváci uvěří spíše než špinavému dredaři
.

Induktivní klamy

+

Induktivní úvaha spočívá v odhadu vlastností celku na základě zkušeností s jeho částí. Induktivní klamy vyplývají z nedodržování základních statistických pravidel.

Unáhlené zobecnění

Usuzování na vlastnosti celku na základě příliš malého vzorku.

 • Ekonomové neumějí psát na stroji. Znal jsem jednoho, a ten si při tom málem zlámal ruce.

Nereprezentativní vzorek

Vzorek, na jehož znalosti zakládáme svou úvahu, je sice dostatečně velký, ale neodpovídá rozložení celku.

 • Bleskový průzkum veřejného mínění, provedený dnes odpoledne ve foyer obchodu Hugo Boss, prokázal, že Češi považují svoji životní úroveň za uspokojivou.
 • Bleskový průzkum v Poslanecké sněmovně potvrdil, že lidé jsou spokojeni s politikou.

Klamná analogie

Klamná analogie porovnává dva zcela nesouvisející jevy, a tvrdí, že má-li jeden nějakou vlastnost, musí ji mít i druhý.

 • Státní správa je jako bonboniéra ve spíži: musíte urvat, co se dá, než na vás přijdou.
 • S reformou je to jako s prasetem. Když chcete prase zreformovat do uzeného, musíte ho nejdřív zabít.
 • Do této chvíle Neviditelného růžového jednorožce ještě nikdo nespatřil. To ale neznamená, že neexistuje – ve středověku také nikdo nemohl vidět bakterie.

Lenivá indukce

Závěr induktivního úsudku je odmítnut, přestože existuje dostatek důkazů na jeho podporu.

 • Pan T.Rabas byl dnes ráno zadržen policií celý od krve, když se pokoušel hodit do obecní přehrady velký barel se zatím nezjištěným obsahem. Jak tisku řekl ředitel policie, shodou okolností bratr zadrženého, zatím nebyly nalezeny žádné stopy naznačující, že by celá záležitost mohla souviset se včera oznámeným zmizením tchyně pana T.Rabase

Klam daný vyloučením

Abychom dosáhli žádoucího úsudku, je někdy nezbytné nevyhovující skutečnosti z úvahy vyloučit, a to například jejich zamlčením.

 • Ředitel zvěřince překročil své pravomoci, když lamě, tučňákovi a ptakopyskovi zkrátil příděl pohanky. O přídělech pohanky přitom má právo rozhodovat jen kolegium chovatelů. Stěžovatel přitom opomněl uvést, že zkrácení přídělu pohanky pro tučňáka a ptakopyska prosadil u ředitele on sám ve chvíli, kdy kolegium chovatelů mělo úporné průjmy a bylo tedy mimo dosah.

Statistické sylogismy

Klamy vyplývající ze záměny platnosti obecných pravidel a jejich výjimek.

 • Je špatné ubližovat zvířatům. Tudíž bys neměl udeřit ani psa, co se ti pokouší prokousnout hrdlo.
 • Humbert Starý pracoval šestnáct hodin denně v kamenolomu a dožil se sta let. Z toho plyne, že kdo se chce dožít sta let, musí pracovat šestnáct hodin denně v kamenolomu.

Kauzální klamy

Chybná časová následnost (post hoc ergo propter hoc)

Z toho, že dva jevy následují po sobě se mylně usuzuje, že mezi nimi existuje příčinná souvislost. (O příčinné souvislosti hovoříme, pokud první jev nutně implikuje jev druhý (tedy pokud po prvním jevu nutně následuje jev druhý) i když není nutné, aby byl první jev jedinou možnou příčinou jevu druhého. Příkladem příčinné souvislosti může být smrt po ztrátě velkého množství krve – ztráta velkého množství krve způsobí smrt, ale není její jedinou možnou příčinou.

 • Kdykoli se v letadle začne podávat káva, dojde k turbulencím. Podávání kávy tudíž způsobuje turbulence.
 • Týden jsem měl chřipku, ale potom jsem začal pít kravskou moč a chřipka přešla. Kravská moč tedy léčí chřipku.

Společný efekt

Oba zdánlivě závislé jevy mají nepozorovanou společnou příčinu

.
 • Začala hořet přístrojová deska a pak se auto zastavilo. Zastavení auta způsobil požár přístrojové desky. (Auto může jet i s hořící přístrojovou deskou, oba jevy způsobil zkrat v elektroinstalaci, který odstavil i zapalování motoru.)

Nevýznamná příčina

První je opravdu příčinou jevu druhého, ale v porovnání s ostatními příčinami je nevýznamná. Za klam se nepovažuje, pokud všechny příčiny druhého jevu mají stejnou důležitost (například ve volbách).

 • Nedojedl jsi ovesnou kaši. Děti v Kamerunu kvůli tobě hladovějí.

Chybný směr

Záměna příčiny a následku.

 • Častější používání kondomů způsobuje rozšíření AIDS.

Větší počet příčin

Jev má větší počet příčin, ale je označena jen jedna z nich.

 • Druhou světovou válku byla způsobená pacifistickou politikou.

Ke kauzálním klamům dále patří i omyl hazardního hráče, který hledá vztahy příčiny a následku tam, kde nic takového není. Příkladem může být hráč, který v loterii sází dlouho netažená čísla v naději, že loterie ve snaze „vrátit se k průměru“ vytáhne právě je. Pravděpodobnost tažení všech čísel je přitom stejná v každém čase bez ohledu na minulost.

Genetický omyl spočívá v přesvědčení, že je možné povahu jevu odvodit z jeho původu, zdroje nebo počátku, nebo zamítnutí něčeho s poukazem na to, že to má podezřelé počátky. Oblíbenou aplikací tohoto omylu je odvozování podstaty věci pitváním kořenů a historie jejího slovního označení.

Jde o něco jiného

Argumentace kruhem

Výrok, který dokazujeme, je již zahrnut do premis.

 • Předpokládejme, že Adam nikdy nelže. Z toho, že Adam mluví, tedy logicky vyplývá, že říká pravdu je sice dedukce formálně zcela korektní, o Adamově pravdomluvnosti ale neříká zhola nic.
 • Irelevantní závěr

  Důkaz dokazuje něco jiného, než předmětné tvrzení. Někdy se do této kategorie zahrnují i argumenty ad hominem a jim podobné.

  • Uvědomte si, jak dlouho je na světě kreacionismus a jak dlouho evoluční teorie. Proto je kreacionismus pravdivější.
  • Takže jak jsem ukázal, měl obžalovaný nešťastné dětství a ve škole ho každý den spolužáci bili a palili mu penis nedopalky z cigaret. Žádám tedy, aby byl obžaloby v plném rozsahu zproštěn.

  Variantou tohoto klamu je

  klam irelevantního cíle

  , který něco zpochybňuje tvrzením, že to nedosáhlo cíle, o který ale ve skutečnosti nikdy nešlo.

  • K čemu je NASA, když dodnes nedokázala vybudovat lidskou kolonii na Marsu?

  Strašák

  Podstatou klamu je demonstrativní roznesení protistrany na cucky. Argumenty protistrany zastupuje právě strašák. Ne vždy je strašákem něco, co oponenti opravdu tvrdí, téměř vždy se ale jedná o tvrzení co do váhy argumentace výrazně slabší.

   • Zastánci potratů vám budou tvrdit, že jít na potrat je levnější, než kupovat výbavu pro dítě. To je ale zjevný nesmysl – do ceny potratu je totiž třeba započítat i nezbytnou hospitalizaci, nemluvě o tom, že na výbavu pro novorozence naše vláda nabízí zvláštní sociální příspěvky. Je tedy jasné, že neexistují žádné rozumné důvody, proč potraty povolovat.

  To nevyplývá! (non sequitur)

  Klamy založené na znásilňování implikace (Logická implikace je binární logická operace, jejíž hodnota je nepravda, právě když první vstupní hodnota je pravda a druhá je nepravda).

  Doložení vyplývajícího

  Předpokládá, že automaticky platí i opačná implikace.

  • Každý policajt je státní zaměstnanec. Já jsem státní zaměstnanec, a tudíž musím být policajt.

  Zamítnutí předešlého

  Říká, že v případě neplatnosti předpokladu nemůže platit ani závěr. Implikace přitom neříká vůbec nic o tom, co se stane, když předpoklad nebude platit.

  • Řekl, „jestli mi nedáš bonbón, kopnu tě“. Takže když mu bonbón dám, nemůže mě kopnout.

  Inkonzistence

  Klam založený na tvrzení, že jsou pravdivé dva odporující si výroky. Může být založen i na používání obecných pravidel místo výjimek a naopak.

  • V žádném případě neútočím na živé bytosti. Toho tučňáka jsem zastřelil, protože do mě kloval. Proto splňuji předpoklady pro funkci MírumilovnéhoOchráncePřírody.

  Další druhy logických klamů

  • Klamy založené na dvojznačnosti (slovní hříčky)
  • Omyly v kategorii (vztah části k celku – když je mozek chytrý, je chytrý i každý neuron a podobně)
  • Klamy při vysvětlování
  • Klamné definice

  K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z propaganda.com, wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

  Reklama