Kleptomanie je chorobná a nezadržitelná touha po zcizování věcí. Jedinci s touto poruchou cízí nutkání zcizovat věci, které mají obvykle malou či nulovou hodnotu, jako například pera, balíčky cukru, kancelářské svorky, atd. Někteří si svého jednání nejsou vědomi.Porucha obvykle začíná v pubertě a přetrvává do vyššího věku. Mnohdy je kleptomanie provázena dalšími psychickými poruchami. Pro léčbu poruchy je doporučována kognitivně-behaviorální terapie, jako podpůrná léčba se někdy indikují psychofarmaka.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama