Je stav, kdy do prostředí unikne nebezpečná chemická látka, která zamořuje okolí, čímž poškozuje zdejší ekosystém. Mezi nejznámější chemické katastrofy patří úniky chemických látek z chemiček v podobě jedovatého mraku, který postupuje krajinou a zamořuje zasaženou oblast (např. Seveso. Bhópál). Dalším mohou být požáry nebezpečných látek (hořící vrty), či únik látek do řeky či kontaminace podzemních vod atd. Jejich likvidace se dá ve výjimečných provádět chemickou reakcí, která se nazývá neutralizace (při úniku kyseliny nebo louhu).

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama