Blud je nepravdivé a nevývratné přesvědčení založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality.

Charakteristika bludu

Blud musí splňovat tyto charakteristiky:

 • Nepravdivost
 • Nevývratnost - přesvědčení daného jedince nelze vyvrátit žádnými logickými argumenty
 • Vliv na jednání - daný jedinec pod jeho vlivem jedná a blud je v centru pozornosti daného jedince
 • Chorobný vznik - musí vzniknout na základě choroby

Blud může být individuální či kolektivní (pak jej sdílí více lidí). Zvláštním případem je tzv. folie à deux (franc. "šílenství ve dvou"), což je označení situace, kdy se stejná duševní choroba projeví ve stejném okamžiku u dvou navzájem si blízkých osob. Také náboženství, resp. víra může být některými lidmi označena jako kolektivní blud.

Typy bludů

Makromanické

 • Megalomanické - přesvědčení o zvláštním významu vlastní osobnosti
 • Extrapotenční - přesvědčení o nadpřirozených schopnostech či nadání
 • Originární - přesvědčení o vznešeném původu
 • Inventorní - přesvědčení daného jedince o tom, že je vynálezcem významného objevu
 • Reformátorské - přesvědčení o tom, že daný jedinec provede významné změny ve společnosti
 • Religiózní - přesvědčení o daného jedince o tom, že je spasitelem
 • Erotomanické - přesvědčení o neodolatelnosti pro druhé pohlaví
 • Eternity - přesvědčení, že dotyčný je nesmrtelný, že nezemře

Mikromanické

 • Insuficientní - přesvědčení o vlastní neschopnosti
 • Autoakuzační - sebeobviňování za různá neštěstí atp.
 • Obavné - přesvědčení, že se přihodí katastrofa
 • Ruinační - přesvědčení o totálním zchudnutí
 • Negační - popírá existenci (buď vlastní či někoho jiného - např. z rodiny atp.)
 • Enormity - přesvědčení, že svojí existencí či činností přivodí katastrofu
 • Eternity - přesvědčení, že musí žít navždy, aby trpěl za své hříchy
 • Hypochondrické - přesvědčení daného jedince, že trpí nějakou chorobou - většinou nevyléčitelnou
 • Dysmorfofobické - Přesvědčení, že část těla je znetvořená nebo zohyzděná

Paranoidní

 • Paranoidní - připisuje věcem a situacím kolem sebe význam ve vztahu k vlastní osobě
 • Perzekuční - přesvědčení o pronásledování a ohrožení vlastní osoby
 • Kverulační - pod vlivem přesvědčení o perzekuci si stěžuje na policii, různé instituce, podává žaloby a odvolává se až k nejvyšším místům
 • Emulační (žárlivecké) - přesvědčení o nevěře partnera
 • Transformační - chorobný pocit změny osobnosti
 • Metamorfózy - pocit změny v jinou bytost - např. zvíře
 • Kosmické - obsahem jsou např. mimozemské civilizace (ovlivňování, pozorování ...)

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama