Bič Boží (lat. Flagellum Dei) je přezdívka hunského vládce Attily, proslulého svými nájezdy na římskou říši ve 4. stol., provázenými pleněním a politikou spálené země. Přeneseně pak toto sousloví bývá užito pro jakékoli události, jevy či osoby, přinášející úroveň zkázy a barbarství srovnatelnou s Attilovými výboji, škodící lidem či páchající velké zlo, a jejchž existence je tudíž některými chápána jako Boží trest (různé katastrofy, krutí dobyvatelé a tyrani, např. Adolf Hitler).

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama