Amnézie je ztráta paměti

zasahující explicitní (sémantickou nebo epizodickou) paměť. Většinou jí předchází zranění (fyziologický základ).

Rozlišujeme tři druhy amnézie:

 • anterográdní - jedná se o neschopnost vštípit si do paměti jakékoliv nové informace a zážitky
 • retrográdní - neschopnost vybavit si poznatky a zážitky uchované před vznikem amnézie
 • dětská - neschopnost vybavit si vzpomínky na první roky života. Příčin může být několik:
  • Mozek (hipokampus) na to zatím není dostatečně zralý.
  • Vzpomínky z té doby jsou uloženy v nesrozumitelném formátu (řazení dle emocionální osy ne dle časové). Není osvojená řeč, uchování ve verbální podobě, není možná.
  • Vzpomínky na toto období jsou natolik úzkostné, že jsou vytěsněny do nevědomí.
  • Není dosud utvořeno vědomí vlastního "já".

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama