RNDr. Zdeněk Kukal (* 29. listopadu 1932 Praha) je přední český oceánolog, geolog a oceánograf, autor řady vědeckých prací z oboru oceánologie a geologie a řady prací populárně naučných. Vystudoval geologii na Univerzitě Karlově v Praze.

Pravděpodobně nejznámější jeho populárně vědeckou knihou je Záhada bermudského trojúhelníku, fantazie a skutečnost (1985) v němž na základě prací jiných (zahraničních) autorů (např. Larryho Kusche) vyvrací legendy o údajně záhadných zmizeních v Bermudském trojúhelníku.

Dílo (výběr

)

Odborné

  • Vznik pevnin a oceánů (upr. J. Prchal, 1. vyd., Praha: Academia, 1973, 54 s., (Cesta k vědění, Sv. 20)
  • Vznik pevnin a oceánů, 1973
  • Základy sedimentologie 1. vyd., Praha: Academia, 1986, 466 s.

Populární

  • Záhada bermudského trojúhelníku, fantazie a skutečnost, Horizont, Praha 1985
  • Atlantis ve světle moderní vědy, graf. upr. J. Krauz ; odp. red. E. Vovsová ; graf. upr. J. Krouz. – 1. vyd. – Praha: Academia, 1978, 257 s., fot., mp., rejstř.
  • Oceán – pevnina budoucnosti, 1984
  • Přírodní katastrofy, 1982
  • Soumrak kouzelníků, Horizont, Praha 1987 (S Jaroslavem Malinou)
  • Přírodní katastrofy, Horizont 1983
  • Přírodní katastrofy (2. vyd.) Praha : Horizont, 1983, 259 s., il., fot.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama