Výpadek energie je krizová situace, která má citelné následky pro vyspělou civilizaci, jenž je závislá na pravidelné dodávce elektrické energie. Vlivem vnějších událostí přerušení vedení, elektromagnetický pulz, havárie elektrárny atd.) dojde k zastavení pravidelné dodávky energie. Následuje kolaps moderní civilizace v podobě nefunkčnosti základních služeb jako je veřejná doprava, osvětlení, výtahy, většina elektrospotřebičů atd. Následkem bývá vypuknutí vlny rabování a při dlouhodobějším dopadu na společnost i občanských nepokojů.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama