Úplavice je akutní a vysoce infekční průjmové onemocnění. Rozlišujeme bacilární úplavici a amébní úplavici.

Bacilární úplavice

Alternativními názvy jsou shigelóza nebo dyzentérie. Jejím původcem jsou gramnegativní tyčinkovité bakterie rodu Shigella, z nichž nejnebezpečnější je Shigella dysenteriae.

Přenos choroby, prevence

Jedná se stejně jako u cholery o výlučně lidské onemocnění, zdrojem je tedy jiný člověk – nemocný nebo přenašeč. K přenosu dochází alimentární cestou přes potraviny nebo pitnou vodu. Mouchy mohu přenést infekční materiál na krátké vzdálenosti. Jde o extrémně nakažlivou chorobu, k onemocnění stačí dávka okolo 200 bakterií. Prevence: izolace nemocných, pravidelné kontroly pracovníků v potravinářství, mytí rukou, tepelná úprava potravin a vody, ochrana jídla před mouchami.

Průběh a příznaky choroby

Inkubační doba činí 1–5 dní. Bakterie napadají tlusté střevo a vytvářejí nebezpečné toxiny. Charakteristické příznaky jsou svíravé bolesti břicha, křeče a vodnaté průjmy s příměsí krve a hlenu. Hrozí silná dehydratace a u extrémně těžkých případu protržení střevní stěny. U nás je tato forma onemocnění vzácná. Diagnostikuje se pomocí kultivace původce choroby.

Léčba a prognóza

Léčba se provádí pomocí Endiaronu (u lehčích případů), nebo za pomoci antibiotik. Důležitá je dieta a nahrazování ztracených tekutin.

Amébní úplavice

Amébní, respektive entamoební úplavice je způsobována prvokem Entamoeba histolytica (česky měňavka úplavičná).

Přenos choroby, prevence

Přenos je podobný jako u bakteriální.

Průběh a příznaky choroby

Měňavka úplavičná žije v tlustém střevu, kde se vyskytuje ve dvou formách. Ve fomě menší (minuta), kterou se rozšiřuje a která je pro organismus prakticky neškodná a ve formě větší (magna), která se za určitých okolností začne v tlustém střevě tvořit. Ta napadá střevní epitel a proniká do tkání a krevního oběhu, který ji může roznést po celém organismu. Nemoc se projevuje podobnými příznaky jako bakteriální úplavice, dále se také mohou vyskytnout jaterní abscesy.

Léčba a prognóza

Léčí se antibiotiky, jaterní abscesy je nutno chirurgicky odstranit. Nutno dbát na dietu a doplnění tekutin. Prognóza je při dosažitelnosti lékařské pomoci dobrá, jinak závisí na formě nemoci a stavu pacienta.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama