Stav ohrožení státu je mimořádným stavem, který může na návrh vlády vyhlásit Parlament v případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu nebo jeho demokratické zásady. Na rozdíl od nouzového stavu má tedy stav ohrožení striktně politický charakter. Tento stav zatím nebyl na území České republiky nikdy vyhlášen.

Požadavky na usnesení

K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.

Zkrácené řízení

Po dobu trvání stavu ohrožení státu, jakož i válečného stavu může vláda požadovat, aby Parlament České republiky projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání, to znamená, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se o něm usnese do 72 hodin od jeho podání a Senát Parlamentu České republiky do 24 hodin od jeho postoupení Poslaneckou sněmovnou. Neusnese-li se Senát do 24 hodin, platí, že byl zákon přijat.

Omezení prezidentského veta i samotného zkráceného řízení

Po dobu trvání stavu ohrožení státu, jakož i válečného stavu nemá prezident právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání. Ve zkráceném jednání však nelze předkládat návrh ústavního zákona.

Odložení voleb

Jestliže po dobu trvání stavu ohrožení státu, jakož i nouzového nebo válečného stavu podmínky neumožní konat volby ve lhůtách stanovených pro pravidelná volební období, lze zákonem lhůtu prodloužit - nejdéle o šest měsíců. Toto prodloužení je však možné opakovat.

Pravomoc Senátu

V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší rozhodnutí o vyhlášení stavu ohrožení státu samotnému Senátu.

Vyhlášení

Rozhodnutí o přijetí stavu ohrožení státu se sděluje hromadnými sdělovacími prostředky a vyhlašuje se stejně jako zákon. Účinnosti nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

Formální pramen

Formálním pramenem upravujícím náležitosti stavu ohrožení státu je ústavní zákon č.110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, který nabyl účinnosti 29. května 1998 a byl novelizován s účinností od 1. prosince 2000.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama