Somatoformní poruchy jsou charakteristické přítomností různých tělesných příznaků bez prokázaných organických změn. Tyto příznaky jsou pro pacienta velmi nepříjemné a vedou k opakovanému vyhledávání lékaře a žádostem o lékařské vyšetření i přes opakované negativní nálezy. Pacienti trpící somatoformní poruchou samozřejmě mohou trpět tělesným onemocněním.

Somatoformní poruchy se dělí se na:

  • Somatizační porucha
  • Hypochondrická porucha
  • Dysmorfofobická porucha
  • Somatoformní vegetativní dysfunkce
  • Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama