Nouzový stav je v České republice státní krizové opatření pro závažné živelní nebo průmyslové katastrofy.

Nouzový stav, podobně jako stav ohrožení státu nebo válečný stav, vyhlašuje v České republice vláda nebo předseda vlády na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Přitom může omezit práva osob.

Předstupněm nouzového stavu obvykle bývá stav ohrožení, který může vyhlásit hejtman kraje nebo primátor hlavního města.

Nouzový stav může být vyhlášen buď pro celé území státu, nebo pro vymezené území (např. vymezené kraje nebo okresy). Bez souhlasu Poslanecké sněmovny může být vyhlášen nejvýše na 30 dnů.

Pokud nouzový stav vyhlásí předseda vlády, vláda jej do 24 hodin buď potvrdí, nebo zruší.

V České republice byl nouzový stav vyhlášen například v těchto případech:

  • po zasažení orkánem v lednu 2007 vláda stanovila na dva týdny zákaz vstupu do lesů ve vymezených krajích a okresech, rozhodnutí vlády č. 11/2007.
  • při povodních v roce 2006 vláda v sedmi krajích omezila na týden nedotknutelnost osob, majetku a obydlí v rámci evakuačních a záchranných opatření, rozhodnutí vlády č. 121/2006 Sb.
  • při povodních v roce 2002 vyhlásil předseda vlády nouzový stav v pěti krajích na necelých 11 dní , rozhodnutí předsedy vlády č. 373/2002 Sb.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama