Letecká nehoda bývá zejména pád nebo nezdařené přistání letadla. Takové letecké nehody zpravidla mívají tragické následky.

Letecké nehody a incidenty v právu ČR

Zákon o civilním letectví (49/1997 Sb.) zavádí pojmy letecká nehoda a incident.

Letecká nehoda je podle § 55 událost spojená s provozem letadla, ke které došlo od okamžiku nastoupení kterékoliv osoby do letadla za účelem letu do okamžiku vystoupení kterékoliv osoby, pokud:

  • došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění kterékoliv osoby za vymezených okolností, nebo
  • došlo ke zničení nebo poškození letadla některým z vymezených způsobů, nebo
  • letadlo je nezvěstné nebo na nepřístupném místě.

Incident je jiná událost spojená s provozem letadla, která může ovlivnit bezpečnost leteckého provozu. Vážný incident je incident, jehož okolnosti nasvědčují tomu, že došlo téměř k letecké nehodě.

K vyšetřování je zřízen Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod se sídlem v Praze. Vyšetřování vedené zmíněným ústavem se nesmí zabývat otázkami viny nebo odpovědnosti.

Prováděcí vyhláška 108/1997 Sb. v § 16g stanoví druhy leteckých nehod a incidentů a vymezení smrtelného a vážného zranění, § 16i stanoví opatření k předcházení leteckým nehodám a incidentům.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama