Cizím slovem kataklyzma označujeme již překonanou teorii o převratných dějích v zemské kůře. V širším významu slova se pak jedná o popis nějaké velké přírodní katastrofy nebo rozsáhlého přírodního děje spojeného s velkými změnami v přírodním prostředí apod. Někdy je pojem kataklyzma spojovám s obavami o osud lidstva či s představami o jeho zániku, nebo také s obavami o zánik všeho života na Zemi. Různé hrůzné popisy všelijakých hypotetických kataklyzmatických dějů jsou pak oblíbenou pomůckou scénáristů a vděčným námětem pro filmaře a literáty zejména v žánru sci-fi či fantasy apod.

Přenesený význam slova kataklyzma

V přeneseném významu slova se jedná o synonymum pro revoluční převrat (prudký společenský zvrat) velkého rozsahu.

Příklady hypotetických kataklyzmat

  • srážka Zeměkoule s jiným nebeským tělesem, např. s velkou kometou či planetkou
  • globální termojaderná válka (třetí světová válka) spojená například s požárem zemské atmosféry
  • prudký agresivní útok vyspělé mimozemské civilizace na lidstvo
  • globální narušení pH mořské a oceánské vody vlivem globálního znečištění, jenž by vedlo ke zhroucení oceánského ekosystému Země a narušení koloběhu látek v přírodě (zejména koloběhu kyslíku a vody)
  • neočekávaný výbuch supernovy na Slunci nebo v jeho blízkém kosmickém okolí
  • atd.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama