Cizím slovem kalamita označujeme nějakou větší nehodu, neštěstí, pohromu, havárii či živelní katastrofu (často i jejich vzájemnou kombinaci) obvykle s velkým dosahem a mimořádnými následky. Zpravidla se jedná o událost, která nepříjemně zasahuje do života většího množství lidí a nějak výrazně komplikuje aktuální společenskou situaci.

Nejčastěji se s tímto pojmem můžeme setkat v sousloví sněhová kalamita (zimní kalamita), který zpravidla vyjadřuje plošnou pohromu způsobenou především nepříznivými klimatickými vlivy, např. sněhem, ledem (námraza a náledí) a větrem. Kalamita tohoto druhu pak sekundárně způsobuje zejména velké dopravní komplikace, počínajíc velkými zpožděními prostředků veřejné dopravy až po enormní nárůst dopravních nehod, popadané sloupy elektrického rozvodu, nárůst úrazů díky zvýšeným pádům na zem (zlomeniny), zamrzání různých sypkých substrátů v železničních vozech, nárůst počtu vodovodních poruch, plošná poškození lesních porostů (plošné polomy) atd. apod.

Plošná poškození lesních porostů, neboli lesní kalamity, ovšem nemusí nutně způsobovat jen sníh, námraza a vítr, může se zde jednat i o kalamity způsobené vysokým poškozením lesních porostů hmyzími škůdci jako je např. lýkožrout či bekyně mniška apod.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama