Impakt mimozemského tělesa s planetou je forma srážky menšího tělesa s větším, kdy dojde k uvolnění značného množství energie v místě dopadu (vznikne kráter), tak i v okolí. Při dopadu vzniká rázová vlna, které je schopna ničit překážky do značné vzdálenosti. Vlivem exploze se také do atmosféry dostává značné množství pevných látek, které mohou způsobit globální klimatické změny v podobě tzv. nukleární zimy. Rozsah katastrofy je závislý na velikosti planetky a na místě dopadu. Při dopadu do oceánu dochází ke vzniku tsunami.

Jedná se o přírodní proces, kterým se v dřívější historii formovaly planety a v současnosti se jedná o jednu z hrozeb pro život na Zemi, pokud by planetu zasáhlo větší těleso.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama