Chlorobi (též zelené sirné bakterie) jsou kmen obligátně anaerobních fotoautotrofních bakterií, k němuž se však zařazuje pouze jedna čeleď s několika rody. Chlorobi jsou příbuzné kmenu Bacteroidetes. Jsou to nejčastěji nepohyblivé druhy[1] a mohou se vyskytovat jako koky, tyčinky i spirály.

Modelovou bakterií v této skupině je Chlorobium tepidum.

Fotosyntéza

Tyto bakterie jsou schopné fotosyntézy, a to zejména díky barvivu bakteriochlorofylu. Mnohá barviva také bývají v speciálních tělískách, chlorozomech. Donorem elektronů pro fotosyntézu jsou sulfidové ionty, vodík či oxid železnatý. Pokud je jím síra, často se po redukci ukládá mimo buňku, kde může být v budoucnu oxidována.

Výskyt bakterií chlorobi

Chlorobi byly nalezeny například poblíž černých kuřáků v oceánu u Mexika, v hloubce 2500 metrů. V této hloubce žije bakterie "GSB1", a ačkoliv by se zdálo, že v takové hloubce není dostatek světla k fotosyntéze, vystačí si tato bakterie s tlumeným zářením z rozžhavených hornin.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama