Blesková povodeň je povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém dešti a je typická pro suché, pouštní nebo polopouštní oblasti. Může vznikat také v horských a podhorských oblastech. Může se vyskytovat i tam, kde nedochází nebo je silně omezeno vsakování vody do půdy (například rozsáhlé zpevněné plochy, především v městské zástavbě s ucpanou kanalizací). Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30mm/h, 45mm/2h, 55mm/3h a 60mm/5h srážek.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama