Beaufortova stupnice byla vytvořena počátkem 19. století kontraadmirálem Francisem Beaufortem. Slouží k odhadu rychlosti větru podle jeho snadno pozorovatelných projevů na moři či souši. Beaufortova stupnice má dvanáct stupňů.

stupeň rychlost větru tlak větru v kg/m²
odpovídající měření v 10 m
slovní označení znaky na souši znaky na moři
m/s km/h
0 0–0,2 0–1 0 bezvětří kouř stoupá svisle vzhůru moře je zrcadlově hladké
1 0,3–1,5 1–5 0–0,1 vánek kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje malé šupinovitě zčeřené vlny bez pěnových vrcholků
2 1,6–3,3 6–11 0,2–0,6 slabý vítr vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje malé vlny, ještě krátké, ale výraznější,se sklovitými hřebeny, které se nelámou
3 3,4–5,4 12–19 0,7–1,8 mírný vítr listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory hřebeny vln se začínají lámat, pěna převážně skelná. Ojedinělý výskyt malých pěnových vrcholků.
4 5,5–7,9 20–28 1,9–3,9 dosti čerstvý vítr vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi vlny ještě malé, ale prodlužují se. Hojný výskyt pěnových vrcholků.
5 8,0–10,7 29–38 4,0–7,2 čerstvý vítr hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají dosti velké a výrazně prodloužené vlny. Všude bílé pěnové vrcholy, ojedinělý výskyt vodní tříště.
6 10,8–13,8 39–49 7,3–11,9 silný vítr pohybuje silnějšimí větvemi, telegrafní dráty sviští, nesnadné jest používat deštník velké vlny. Hřebeny se lámou a zanechávají větší plochy bílé pěny. Trochu vodní tříště.
7 13,9–17,1 50–61 12,0–18,3 prudký vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru obtížná moře se bouří. Bílá pěna vzniklá lámáním hřebenů vytváří pruhy po větru.
8 17,2–20,7 62–74 18,4–26,8 bouřlivý vítr láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná dosti vysoké vlnové hory s hřebeny výrazné délky od jejich okrajů se začíná odtrhávat vodní tříšť, pásy pěny po větru
9 20,8–24,4 75–88 26,9–37,3 vichřice menší škody na stavbách vysoké vlnové hory, husté pásy pěny po větru, moře se začíná valit, vodní tříšť snižuje viditelnost
10 24,5–28,4 89–102 37,4–50,5 silná vichřice na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a ničí domy velmi vysoké vlnové hory s překlápějícími a lámajícími se hřebeny, moře bílé od pěny. Těžké nárazovité valení moře. Viditelnost znatelně omezena vodní tříští.
11 28,5–32,6 103–117 50,6–66,5 ) mohutná vichřice rozsáhlé zpustošení plochy mimořádně vysoké pěnové hory. Viditelnost znehodnocena vodní tříští.
12 32,7–?? 118–133 66,6–?? ) orkán ničivé účinky odnáši domy, pohybuje těžkými hmotami vzduch plný pěny a vodní tříště. Moře zcela bílé. Viditelnost velmi snížena. Není výhled.

Beaufortovu stupnici „pro moře“ vytvořil kontraadmirál britského námořnictva irského původu sir Francis Beaufort v roce 1805. Původně nesloužila pouze k odhadu rychlosti větru, ale byla dvanáctibodovou škálou vztahující se k vhodnosti pro plavbu s určitým počtem plachet. Pro nenámořní použití byla upravena v roce 1850, kdy byla též přibližně určena rychlost větru u různých stupňů pomocí anemometru. Standardizována byla v roce 1923. Od roku 1969 se vyskytuje i v 16 stupňové podobě, když byla nastavena o 5 stupňovou Saffir-Simpsonovu stupnici hurikánů (SSSH). První stupeň SSSH je v takovémto případě roven 12 stupni BS, 2. stupeň SSSH odpovídá 13. stupni BS a tak dále.

Reklama