Anarchie znamená bezvládí a jde v podstatě o nejspravedlivější formu organizace lidské společnosti. Často je ale tento pojem používán pro bezvládí zaviněné absencí obecné slučující autority, například během výjimečné politické situace jako občanských válek, revolucí či rozsáhlých přírodních katastrof. V případech, kdy se lidská společnost ocitne ve stavu takovéhoto dočasného neplánovaného bezvládí se často objevují jak případy bezprecedentní lidské solidarity a obětavosti, tak i odstrašující případy lidského hyenismu a egoismu. Stav anarchie dává jedinci svobodu a práva, která nejsou omezována veřejnou autoritou, což podle omezenějších neanarchistů vede ke vzniku konfliktů, jelikož nelze bez formalizovaného vytyčení mezí absolutní svobodu a práva zajistit všem jedincům. Na druhou stranu, absence vlády podle stoupenců anarchismu nemusí znamenat nutně to samé, co absence jakékoliv organizace, byť tato by byla pravděpodobně zcela neformální, kdykoliv zrušitelná a ve své působnosti omezená časově i prostorově.

Termín anarchie je někdy spojován s pojmy jako chaos nebo zmatek, anarchisté ovšem tvrdí, že neoprávněně, a odmítají, že by chaos měl spojitost s anarchií či byl nutným výsledkem aplikace anarchismu.

K napsání tohoto textu byl mimo jiné použit materiál z wikipedia.org, diskuze.eu a sohu.cz.

Reklama